041 42164091

1

وارد کردن شماره بلیط

2

وارد کردن کد تایید استرداد

3

پایان استرداد بلیط

لطفا شماره ۱۲ رقمی بلیط مد نظر خود را وارد نمائید
شماره بلیط نامعتبر می باشد
کد تایید استرداد را دارم  

شرایط استرداد

 • در صورتی که خرید از طریق کارت هدیه و یا کارت هایی که دارای حساب مسدود می باشند خریداری شده باشد، امکان استرداد وجود ندارد.
 • وجه حداکثر ظرف ۷۲ ساعت کاری به حساب شما برگشت داده خواهد شد.
 • وجه بلیط به حسابی برگشت داده خواهد شد که هنگام خرید پرداخت به واسطه آن صورت پذیرفته است.
 • فقط بلیط هایی قابل استرداد می باشند که به واسطه همین سامانه خریداری شده اند.
 • حداکثر زمان برای استرداد بلیط ۷ روز بعد از تاریخ حرکت می باشد.
 • فرایند استرداد برگشت پذیر نبوده و بلیط استرداد شده قابل تبدیل به خرید مجدد نیست.
 • هنگام عودت وجه درصد کنسلی از کل مبلغ کسر خواهد شد.
 • بلیط هایی که بیش از یک ساعت به زمان حرکت سرویس آنها باقیمانده است شامل ۱۰ درصد هزینه کنسلی می باشند.
 • بلیط هایی که کمتر از یک ساعت به زمان حرکت سرویس آنها باقیمانده است شامل ۵۰ درصد هزینه کنسلی می باشند.
 • هزینه کنسلی بلیط سفر های خارجی تابع قوانین بلیط های داخلی نبوده و شرکت های مسافربری بر اساس سیاست های داخلی شرایط کنسلی را تعیین می کنند.
 • هنگام عودت وجه مبلغ ۵۰۰۰ ریال از بابت هزینه خدمات بانکی از کل مبلغ کسر خواهد شد.

برای استرداد

 • شماره بلیط را وارد نمایید
 • بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید
 • پس از کنترل مشخصات بلیط بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید
 • پیامکی حاوی کد تایید استرداد به شماره موبایلی که هنگام خرید مشخص کرده بودید ارسال خواهد شد
 • کد تایید استرداد را به منظور تایید هویت شخص استرداد کننده وارد نمایید و بر روی دکمه استرداد کلیک نمایید