041 42164091

1

وارد کردن شماره بلیط

2

وارد کردن کد تایید استرداد

3

پایان استرداد بلیط

پیامک حاوی کد تایید استرداد به شماره موبایلی که هنگام خرید مشخص نموده بودید ارسال شد. توجه داشته باشید که ممکن است پیامک ارسالی از سامانه چند دقیقه طول بکشد تا ارسال گردد.
شماره بلیط نامعتبر می باشد

شرایط استرداد

 • در صورتی که خرید از طریق کارت هدیه و یا کارت هایی که دارای حساب مسدود می باشند خریداری شده باشد، امکان استرداد وجود ندارد.
 • وجه حداکثر ظرف ۷۲ ساعت کاری به حساب شما برگشت داده خواهد شد.
 • وجه بلیط به حسابی برگشت داده خواهد شد که هنگام خرید پرداخت به واسطه آن صورت پذیرفته است.
 • فقط بلیط هایی قابل استرداد می باشند که به واسطه همین سامانه خریداری شده اند.
 • حداکثر زمان برای استرداد بلیط ۷ روز بعد از تاریخ حرکت می باشد.
 • فرایند استرداد برگشت پذیر نبوده و بلیط استرداد شده قابل تبدیل به خرید مجدد نیست.
 • هنگام عودت وجه درصد کنسلی از کل مبلغ کسر خواهد شد.
 • بلیط هایی که بیش از یک ساعت به زمان حرکت سرویس آنها باقیمانده است شامل ۱۰ درصد هزینه کنسلی می باشند.
 • بلیط هایی که کمتر از یک ساعت به زمان حرکت سرویس آنها باقیمانده است شامل ۵۰ درصد هزینه کنسلی می باشند.
 • هزینه کنسلی بلیط سفر های خارجی تابع قوانین بلیط های داخلی نبوده و شرکت های مسافربری بر اساس سیاست های داخلی شرایط کنسلی را تعیین می کنند.
 • هنگام عودت وجه مبلغ ۵۰۰۰ ریال از بابت هزینه خدمات بانکی از کل مبلغ کسر خواهد شد.

برای استرداد

 • شماره بلیط را وارد نمایید
 • بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید
 • پس از کنترل مشخصات بلیط بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید
 • پیامکی حاوی کد تایید استرداد به شماره موبایلی که هنگام خرید مشخص کرده بودید ارسال خواهد شد
 • کد تایید استرداد را به منظور تایید هویت شخص استرداد کننده وارد نمایید و بر روی دکمه استرداد کلیک نمایید